środa, 6 kwietnia 2011

Wielowyznaniowy Trzebiatówkościół rzymskokatolicki pw.  Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny (mariacki) 
z XIV w.


kamień nagrobny Arnolda Crampelaoparcie dla ław 


Sgrafitto ze słonicą z XVII wieku


lapidarium 
(w głębi cerkiew greckokatolicka i kościół ewangelicko-augsburski) 


cerkiew greckokatolicka pw. apostołów Piotra i Pawła 
(dawna kaplica św. Gertrudy z XIV wieku)

cerkiew prawosławna pw.  Świętej Trójcy 
(dawna kaplica św. Ducha z XIII wieku - tu w 1534 roku ogłoszono protestantyzm 
jako wyznanie panujące na Pomorzu)
ks. Demczuk prezentuje epitrachelion (stułę) i felonion (ornat)


ikona Świętej Trójcy 
fragment polichromii na drewnianej kolebie
herb Pomorza
kościół św. Jana ewangelicko-augsburski z p. XX wieku
statuetka z figurą Marcina Lutra

ołtarz z obrazem przedstawiającym Chrystusa Zmartwychwstałego
kapitel  ze splątanymi wężami
fisharmonia, tablica z psalmami i statuetka Lutra
krzyż pokutny z XVI wiekuklasycystyczny pałac siedziba Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury


Piotr Żak i jego prezentacja  o wielowyznaniowym Trzebiatowie

 tekst o wizycie zobacz na trzebiatowskich  portalach:

Studenci w Trzebiatowie
środa, 06 kwietnia 2011 12:13
Wizyta studyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
Poznają fenomen Trzebiatowa
Już od kilku lat Trzebiatów jest celem wyjazdów studyjnych dla studentów różnych kierunków organizowanych przez prof. Janusza Mieczkowskiego z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci historii, kulturoznawstwa i politologii zwiedzając Trzebiatów poznają jego wielokulturowy wymiar, historię, która odnosi się także w szerszym kontekście do całego Pomorza, tradycje i dziedzictwo kulturowe.
30 marca w Trzebiatowie pojawili się studenci III roku historii US. Zwiedzanie rozpoczęto od kościoła Mariackiego, w którym uwagę przykuły średniowieczne płyty nagrobne, relikty gotyckiego wyposażenia (oparcia krzeseł) oraz XIX-wieczny ołtarz główny z obrazem Matki Bożej autorstwa Ernsta Degera. W dawnej kaplicy św. Gertrudy, dziś cerkwi grekokatolickiej, studenci spotkali się z ks. Bohdanem Feciuchem oraz Helena Mazur, którzy opowiedzieli o mniejszości ukraińskiej dość licznie zamieszkującej miasto i gminę Trzebiatów. W cerkwi prawosławnej (dawna kaplica św. Ducha) zwiedzających przyjął ks. Andrzej Demczuk. Opowiedział o początkach parafii prawosławnej w Trzebiatowie i jej dzisiejszych problemach. W kaplicy, w której w 1534 r. wprowadzono na Pomorze luteranizm, wzrok przyciągają wspaniałe, pochodzące z początku XX wieku polichromie, wymagające jednak natychmiastowej renowacji, podobnie jak i cały budynek znajdujący się w katastrofalnym stanie. Przedstawicielka mniejszości niemieckiej w Trzebiatowie, Maria Drożdżewska spotkała się natomiast z grupą w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Św. Jana. Na szlaku znalazła się także sala miejscowego koła Związku Ukraińców w Polsce przy ul. Śluzowej, kaplica św. Jerzego oraz tajemniczy krzyż pokutny na ul. Kilińskiego. Na zakończenie wizyty studenci odwiedzili Trzebiatowski Ośrodek Kultury, gdzie podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowano Trzebiatów, jako miasto wielu kultur, zwrócono także uwagę na społeczność żydowską obecną w mieście do II wojny światowej. Studenci zwiedzili wystawy Muzeum Pałacowego oraz spróbowali miejscowego smakołyku – postnej kapusty. Wyjazdy studyjne znakomicie uzupełniają teoretyczną wiedzę zdobywaną przez studentów w trakcie zajęć na uczelni i stanowią atrakcyjną formę poznawania przeszłości regionu.
 Piotr Żak

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza